Seitenanfang
Seitenbild

Palyatif tıbbın ilkeleri

Modern palyatif tıbbın kurucusu olarak kabul edilen Cicely Saunders'e göre şu ilkeler belirlenmiştir:

 • Hastanın tedavisi kendi tercihine göre bir ortamda gerçekleşmelidir (ayakta, yatarak, evde,
  bakımevinde vb.)
 • Hastanın, hasta yakınlarının ve tedavi ekibinin fiziksel, ruhsal, sosyal ve ruhani ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır (bütünsel yaklaşım)
 • "High person, low technology" temel ilkesi, yani insana ait olanın ön planda olması, tıbbi olarak fazla teknik zahmetle yapılabileceklerin arka planda olması geçerlidir. Terapinin hedefi, hastanın yaşam kalitesidir
 • Her hastanın kişisel tedavisi multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür
 • Açık olma ve dürüstlük tüm katılımcılar arasındaki güven ilişkisinin temelidir
 • Semptom kontrolleri (ağrı, susuzluk, nefes darlığı gibi semptomlar) uzmanlar tarafından yürütülür
 • Özel eğitimli bakımcılar ile uzman bakım
 • Fahri üyeler tedaviye entegre edilir
 • Tedavi ekibi merkezi olarak koordine edilir
 • Hastanın ve yakınlarının devamlı bakımı vefata veya yas süresine kadar devam eder
 • Hayata evet deme, ölümün ve ölmenin yaşamın parçası olarak kabul edilmesi. Ölüm ne hızlandırılır, ne de geciktirilir. Aktif ötenazi kati surette reddedilir
 • Tedavi sonuçlarının araştırılması, dokümantasyonu ve değerlendirilmesi
 • Doktorların, bakımcıların, sosyal hizmetlilerin, dini görevlilerin ve fahri üyelerin eğitim ve öğretimi

Bakım hizmeti

Hastaların ve yakınlarının kapsamlı bakımı doktorlardan, bakım personellerinden, sosyal hizmetlilerden, psikologlardan, fizyoterapistlerden ve dini görevlilerden oluşan bir ekip gerektirir. Esas görevli çalışanların yanı sıra fahri çalışanların katılımı özellikle hospis (ölüme refakat) hareketinde önemlidir. Ancak palyatif tıp birçok hastanın tedavisinde daha az teknik tedbirlere başvurmaktadır, bunun için personel ve zaman harcaması da o ölçüde büyük olmaktadır.
Burada önemli olan, farklı meslek gruplarının farklı deneyimlerini ve ağırlık alanlarını geçerli kılmak ve bunun sonucunda hasta ve yakınları ile birlikte her hasta için kişisel bir tedavi amacı bulmaktır. Palyatif tıp bakımı giderleri şu anda farklı kaynaklardan karşılanmaktadır. Palyatif servisler ya diğer hastane birimleri gibi durum tazminatı (DRG) (2007 yılından itibaren bir ek tazminat içerir) doğrultusunda finanse edilir ya da söz konusu hastane ile maliyet kalemi arasında pazarlığı yapılabilecek olan günlük oran doğrultusunda özel kuruluş olarak finanse edilir. Şu anda palyatif servislerin sadece bir kısmı kendi giderlerini karşılayabilecek şekilde işlemektedir.

Yerleşik hospisler hastalık sigortası, bakım sigortası ve normalde bağışlarla toplanan hospisin kendi katılım payıyla finanse edilir.
Ayakta tedavi alanında hospis bakımı, hastalık sigortaları tarafından 2004 yılından itibaren hospis hizmetlerinin koordinasyon biriminin finanse edilmesiyle desteklenir. Doktor ve bakım hizmeti henüz şimdiye kadar düzenli tedarik için öngörülmemiştir, sadece birkaç model proje olarak mevcuttur. Bir çok kurumda çok farklı finans ve tedarik modellerine sahip entegre tedarik için maliyet anlaşmaları yapılabilir.

Kuzey Ren Sigorta Doktorları Birliği şu ana kadar birçok kurumda aile doktoru çerçevesinde finansman sözleşmeleri imzalamıştır, bunlarla pratisyen hekimler palyatif hastaların kesintisiz bakım hizmetini yapabilirler. Ayakta bakım servisi için son zamanlarda hastalık sigortaları ile sözleşmeler sunulmaktadır, buna göre bakım hizmetinin uygun kalifikasyonlara haiz olması durumunda palyatif hastaların temel bakım ve tedavisi için paket tutarlar mahsup edilebilir.